มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด

ความคืบหน้ามอเตอร์เวย์ สายพัทยา – มาบตาพุด เตรียมเปิดใช้ ก.ค.63

กรมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเผย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายพัทยา – มาบตาพุด งานโยธาแล้วเสร็จตลอดสาย เหลือแค่ส่วนต่อขยายโครงการอนาคต ซึ่งไม่มีผลกับการเปิดใช้เส้นทาง งานระบบกำลังก่อสร้าง ด่านอู่ตะเภา ด่านเขาชีโอน ด่านห้วยใหญ่ โดยจะเร่งด่านอู่ตะเภาให้แล้วเสร็จก่อนทุกด่าน เพื่อเตรียมเปิดใช้ ก.ค.63

ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นเส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว ด้วยแนวเส้นทางที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกไปยังทั่วทุกภูมิภาค เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุด เป็นการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด มีจุดเริ่มต้นที่ กม.2+300 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ผ่านอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง บริเวณ กม.34+400 ระยะทางรวม 32 กม. ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 14,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณจากกองทุนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษสำหรับงานก่อสร้างในส่วนงานโยธา